Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

Aktualności

2017-09-04

Przyprowadź znajomego i zgarnij 100zł w gotówce!

Specjalnie dla naszych kursantów przygotowaliśmy super promocję, w której mogą zgarnąć 100 zł! Zainteresowany takim zastrzykiem gotówki? Szczegóły przeczytasz poniżej.

Jeśli Słuchacz przyprowadzi znajomego, który zapisze się do BEST CJO na kurs językowy, obie osoby zgarniają po 100zł! Nowy kursant otrzymuje 100zł w rabacie na kurs, natomiast Słuchacz wybiera: gotówka lub rabat od cenu kursu.

To jeszcze nie koniec! Im więcej nowych osób przyprowadzisz tym więcej stówek od nas dostajesz :)

Regulamin promocji „PRZYPROWADŹ ZNAJOMEGO I ZGARNIJ 100ZŁ - CASH BACK” w BEST CJO

 

DEFINICJE 

Definicje użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. BEST CJO oznacza PHU „BEST” Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Kopernika 1B oraz z oddziałami w Bieruniu (43-150) ul. Macieja 1, w Pszczynie (43-200) Plac Targowy 15, w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) ul. Kolejowa 15, w Bielsku-Białej (43-300) ul. Cechowa 13, NIP: 646-182-12-12, Regon: 273601216.

 2. Słuchacz (osoba zapisana)oznacza osobę, która ma podpisaną umowę uczestnictwa w kursie stacjonarnym w BEST CJO w bieżącym roku szkolnym. Słuchacza poniżej 13 roku życia reprezentuje wyłącznie jego Przedstawiciel Ustawowy. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji przez Słuchacza w wieku powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, jest przedłożenie BEST CJO pisemnej zgody jego Przedstawiciela Ustawowego na czytelnie podpisanym formularzu udostępnionym przez BEST CJO.

 3. Nowy kursant oznacza osobę, która nie była dotychczas kursantem BEST CJO, ani nie posiadała rezerwacji na kurs w bieżącym roku szkolnym, a podpisała umowę uczestnictwa w kursie stacjonarnym z polecenia Słuchacza. Nowego Kursanta poniżej 18 roku życia reprezentuje wyłącznie jego Przedstawiciel Ustawowy.

 4. Regulamin promocji oznacza niniejszy dokument.

 5. Regulamin BEST CJO oznacza pełny regulamin BEST CJO obowiązujący wszystkich Słuchaczy.

 1. Słuchacz poleca naukę w BEST CJO Nowemu Kursantowi. Słuchacz i Nowy Kursant przychodzą razem do oddziału BEST CJO. Nowy Kursant podpisuje umowę uczestnictwa w całorocznym kursie stacjonarnym w tym samym roku szkolnym, co Słuchacz oraz wpłaca minimum 200zł na poczet opłaty za kurs.

 2. Słuchacz otrzymuje bonus Cash Back w kwocie 100,00 zł, w formie pomniejszenia należnych BEST CJO wierzytelności z tytułu niezapłaconej części ceny za swój kurs stacjonarny lub w formie wypłaconej gotówki według jego wyboru dokonanego przy podpisywaniu umowy przez Nowego Kursanta. Wypłata gotówki może nastąpić do 7 dni roboczych w ustalonym wspólnie terminie.

 3. Słuchacz i Nowy Kursant akceptują niniejszy Regulamin podpisując go. Podpisane Regulaminy zostają dołączone do umów Słuchacza i Nowego Kursanta.

 4. Słuchacz może otrzymać wielokrotność bonusu Cash Back przyprowadzając większą liczbę Nowych Kursantów.

 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Nowy Kursant otrzymuje rabat w kwocie 100zł i jest to rabat niełączący się z innymi rabatami i promocjami.

 6. W razie rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego przez Słuchacza, Słuchacz zgodnie z umową traci rabaty, jak również bonus Cash Back, który podlega zwrotowi na rzecz BEST CJO.

 7. W razie rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego przez Nowego Kursanta do wyliczenia rezygnacji zostanie doliczona kwota 100zł z tytułu niniejszej Promocji Cash Back.

 8. Niniejsza Promocja trwa od 01.09.2017 do 31.12.2017.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdy Słuchacz korzystający z Promocji Cash Back, a także Nowy Kursant zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 3. W razie ewentulanych sporów właściwy będzie Sąd Rejonowy w Tychach. 

 

Zachęcamy do udziału w promocji :)

 

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij