Egzaminy

Znajdź swój kurs

Zapisy On-line

WiDaF

 

CO TO JEST EGZAMIN WiDaF?

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

JAKA JEST STRUKTURA EGZAMINU?

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3 godzin. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie i słuchanie.

Sekcja I (105 minut) 

* Słownictwo: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp. Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
* Gramatyka: koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
* Czytanie: teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.

Sekcja II (45 minut)

* Słuchanie: podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.
 
 
WYNIKI

Skala punktacji WiDaF to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:
Słownictwo 0-330 punktów
Rozumienie tekstu pisanego  0-330 punktów
Rozumienie ze słuchu 0-330 punktów


Na wyniki egzaminu oczekuje się ok. 2 tygodnie, często wyniki są przesyłane w formie elektronicznej wcześniej.


POZIOM TRUDNOŚCI EGZAMINU

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

UZNAWALNOŚĆ

W środowisku biznesu WiDaF znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi:
•AGFA
• Alcatel
• Alstom
• Canal +
• Deloitte
• DURA Automobile
• France Telecom
• Marks & Spencer
• Marsh SA
• Miele
• Stelmi
• Valeo
• Deutsche Bank
• Siemens
• Bre Bank
 

 

WiDaF A POZIOMY RADY EUROPY CEF

W egzaminie WiDaF, poziomy Rady Europy zostały przedstawione jako zakresy punktacji odpowiadające danym poziomom. Prezentują się one w następujący sposób:

A2      0-246 punktów
B1      247-495 punktów
B2      496-735 punktów
C1      736-897 punktów
C2      898-990 punktów 

 

TERMINY EGZAMINÓW 

 Dla firm i instytucji oferujemy SESJE ZAMKNIĘTE w miejscu i w terminie usatlonym przez strony.

 

KOSZT EGZAMINU
W celu uzyskania szczegółowch informacji na temat cen oraz możliwości zorganizowana sesji egzaminacyjnej prosimy o kontakt z BEST CJO.

Orientacyjna cena przy minimum 3 osobach to: 530zł
 

Zobacz przykładowy certyfikat WiDaF® - TUTAJ

Oficjalna strona egzaminu WiDaF Basic - TUTAJ

Poczytaj o egzaminie WiDaF Basic (dla poziomów A1-B1) - TUTAJ

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij